Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
Garasu No Tane Tree - Sakura
GARASU NO TANE

Garasu No Tane Tree - Sakura

HK$638.00 HK$798.00

Country of Origin: Japan

Material: Glass

Measurement: W5xH7cm